GAIA GROUP
Vươn xa giá trị cuộc sống

Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 6/9/2022 của UBND thị xã Điện Bàn

Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 6/9/2022 của UBND thị xã Điện Bàn v/v tình hình thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 04 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng

Call Now Button