GAIA GROUP
Vươn xa giá trị cuộc sống

Báo cáo số 387 ngày 13/9/2022

Báo cáo số 387 ngày 13/9/2022 v/v kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Xuân Hà tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày /2022 đối với ông Trần Kim Luyện người dân mua đất tại dự án Khu đô thị Bách Đạt và các hộ dân mua đất tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Call Now Button