GAIA GROUP
Vươn xa giá trị cuộc sống

Quyết định số 8799/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã Điện Bàn

Quyết định số 8799/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã Điện Bàn v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị 7B mở rộng (đợt 1) tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Call Now Button